Bảng giá dịch vụ bệnh nhân không BHYT

Chuyên mục: Người bệnh
Được đăng ngày Thứ ba, 08 Tháng 2 2022 04:31
Viết bởi Quản trị
Lượt xem: 38

Nghị Quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn