Cơ cấu tổ chức

Chuyên mục: Tổng quan
Được đăng ngày Chủ nhật, 16 Tháng 12 2018 04:59
Viết bởi Super User
Lượt xem: 580

CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Biên chế được giao

- Theo Quyết định 87/QĐ-SYT ngày 25/01/2018 về việc giao biên chế công chức, số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp và hợp đồng lao động theo Nghị đinh 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2018, Trung tâm Y tế Chợ Mới được giao 153 biên chế (trong đó: 01 viên chức quản lý, viên chức 152 người, hợp đồng 68 là 02 người).

- Tình hình sử dụng biên chế theo vị trí việc làm: Đơn vị thực hiện sử dụng, sắp xếp biên chế theo trình độ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm, đảm bảo cho viên chức hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân lực (Theo Quyết định số 91/QĐ-SYT ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Sở Y tế Bắc Kạn) như sau:

 

TT

Tên Khoa/Phòng

Tổng số viên chức, người lao động

Lãnh đạo quản lý

Viên chức, người lao động

Hợp đồng 68/NĐ

Tổng cộng CP

Ghi chú

1

Ban Giám đốc

03

 

 

03

 

2

Các phòng chức năng

 

 

 

 

 

2.1

Phòng Hành chính - Tổng hợp

01

13

02

16

 

2.2

Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ

02

02

 

04

 

2.3

Phòng Dân số

01

02

 

03

 

3

Các khoa chuyên môn

 

 

 

 

 

3.1

Khoa Liên Chuyên khoa (Răng Hàm Mặt - Mắt - Tai Mũi Họng)

02

04

 

06

 

3.2

Khoa Khám bệnh

01

07

 

08

 

3.3

Khoa Ngoại tổng hợp - Chăm sóc sức khỏe sinh sản

02

09

 

11

 

3.4

Khoa Nội tổng hợp

01

06

 

07

 

3.5

Khoa Nhi

02

03

 

05

 

3.6

Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng

 

02

 

02

 

3.7

Khoa Hồi sức Cấp cứu

02

04

 

06

 

3.8

Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh

01

05

 

06

 

3.9

Khoa Dược - Trang thiết bị vật tư Y tế

01

04

 

05

 

3.10

Khoa Gây mê hồi sức & KSNK

01

01

 

02

 

3.11

Khoa An toàn thực phẩm - Y tế công cộng và dinh dưỡng

01

04

 

05

 

3.12

Khoa Truyền nhiễm - Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS

01

06

 

07

 

 

Tổng cộng tuyến huyện

21

72

02

95

 

4

Hệ xã (Gồm 14 Trạm Y tế xã, thị trấn)

12

54

 

66

 

 

Tổng cộng(Huyện +Xã)

33

126

02

161