Các khoa phòng của đơn vị

Chuyên mục: Tổng quan
Được đăng ngày Chủ nhật, 16 Tháng 12 2018 05:00
Viết bởi Super User
Lượt xem: 514

1. Phòng chức năng: Gồm 02

1. 1. Phòng Hành chính - Tổng hợp;

1. 2. Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ.

2. Các khoa chuyên môn: Gồm 11 khoa

2.1. Khoa Khám bệnh.

2.2. Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh.

2.3. Khoa Hồi sức cấp cứu.

2.4. Khoa Nội tổng hợp.

2.5. Khoa Nhi.

2.6. Khoa Ngoại tổng hợp - Chăm sóc sức khỏe sinh sản.

2.7. Khoa Gây mê hồi sức và Kiểm soát nhiễm khuẩn.

2.8. Khoa Liên chuyên khoa (Răng Hàm Mặt - Mắt - Tai Mũi Họng).

2.9. Khoa Dược - Trang thiết bị vật tư Y tế.

2.10. Khoa An toàn thực phẩm – Y tế Công cộng và Dinh dưỡng .

2.11. Khoa Truyền nhiễm - Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS./.